Dobojska bolnica dobila solarne kolektore za grijanje vode

bolnicadoboj

Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj i Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske realizovali su projekat energetske efikasnosti “Ugradnja solarnih kolektora za toplu vodu” u vrijednosti od oko 92.000 KM.

Riječ o zajedničkom programu sa učešćem Fonda u iznosu od 70 odsto ili oko 67.000 KM i dobojske Bolnice sa 30 odsto ili oko 26.000 KM.

Srđan Todorović, direktor Fonda, pojasnio je da se projekat ogleda u prelasku sa neobnovljivih na obnovljive izvore energije postavljanjem solarnih kolektora za dobijanje tople vode u vešeraju i kuhinji, čime će biti ostvarene znatne finansijske uštede u troškovima električne energije i do 50 odsto, kao i smanjenje emisije štetnih gasova prouzrokovanih sagorjevanjem mazuta.

Šef Službe uslužnih djelatnosti Bolnice Miroslav Dragičević kazao je da su sada smanjeni i skraćeni postupci tehnološkog ciklusa rada, ocijenivši da će se troškovi održavanja vešeraja sa 17.000 KM godišnje svesti na svega 7.000 KM.

Očekuju da se troškovi projekta isplate već za tri godine.

Iz dobojske Bolnice navode da su kolektori postavljeni iznad vešeraja, dok se završetak radova na kuhinji očekuje tokom iduće sedmice.