Stevanović: Hoću da svi budemo na istoj strani, na strani “Alumine” (VIDEO)

Fabrika “Alumina”, sa ukupnim prihodom od oko 380 miliona KM, sa skoro stoprocentnim izvozom, predstavlja jedno od najozbiljnih privrednih društava na ovim prostorima, rekao je Zoran Stevanović, novoizabrani predsjednik Uprave “Alumine”.

On je rekao da je “Alumina” jedna velika kompanija u kojoj se promjene dešavaju iz sata u sat, te da su žive aktivnosti svakodnevne.

“Treba istaći da je prethodni menadžment uradio puno na samoj organizaciji. ‘Alumina’ je danas jedan veliki, dobro uvezan sistem koji ima neke svoje slabe tačke, kao i svaki veliki sistem. U budućnosti treba raditi da se jedna po jedna slaba tačka uklanja, odnosno, da se mogući udari na sistem s tog aspekta smanje ili amortizuju u potpunosti. Hoću da svi budemo na istoj strani, na strani ‘Alumine’ ”, izjavio je Stevanović gostujući u emsiji ATV-a “Imate riječ sa Milijanom Kos”.

Na pitanje o kakvim udarima se radi, Stevanović kao primjer navodi energente koji su u prethodnom period poskupjeli. On kaže da fabrika na energente godišnje troši 90 miliona KM, a ako cijena energenata poskupi za 40 odsto to je više od 35 miliona razilke u cijeni.

“Danas, da bi fabrika opstala, ušlo se u disperziju proizvoda, ušlo se u proizvodnju takozvane nemetalurške glinice, u povećanu proizvodnju zeolita i precipiranih hidrata gdje su marže značajno veće i gdje je dorada proizvoda u našoj fabrici značajno veća, a samim tim i dohodak koji ostaje u unutar fabrike značajno veći. Danas ‘Alumina’, sa ukupnim prihodom od oko 380 miliona KM, sa skoro stoprocentnim izvozom, predstavlja jedno od najozbiljnih privrednih društava na ovim prostorima. Redovno isplaćuje lične dohotke, radnici dobijaju 13. platu kao i regres, redovno se izmiruju sve obaveze prema dobavljačima, tako da je ona već svrstana u red uspješnih kolektiva”, istakao je Stevanović.

Međutim, dio fabrike glinice je u stečaju i ona, prema Stevanovićevim riječima, nosi veliki teret bez kojeg možda nema daljeg prosperiteta. Radi se o fabrici “Birač”, koja je praktično osnivač “Alumine”.

“I to izaziva podozrenje kod kupaca, nikad trajno neće učvrstiti svoju poziciju na tržištu sve dok ste vi ćerka nekoga ko je nestabilan, čija sudbina je neizvjesna. U aprilu će biti deset godina od kako traje stečaj, nije se mnogo odmaklo, vode se desetine sudskih sporova. Za to je možda krivo i naše malo komplikovano zakonodavstvo, ne može se sa sigurnošću reći ko je kriv”, reako je Stevanović.

On kaže da stečaj odgovara svima koji su “ušuškani”, kojima je fino i koji imaju korektna primanja, kao što je stečajni upravnik imao 4.000 KM. Ali, taj lični dohodak, smatra Stevanović, je vjerovatno posljedica ozbiljne odgovornosti.

Kaže da je više motiva zašto se on prihvatio posla rukovodioca “Alumine”.

“Jedan da je da Alumina stane čvrsto na noge, da se stečaj okonča što prije. Ekonomski Alumina odlično stoji, samo joj treba otvoriti pravnu budućnost. Treba zatvoriti stečaj, treba odrediti nove vlasnike u postupku završetka stečaja, teba dovesti barem jednog strateškog partnera koji će biti ozbiljni kupci proizvoda Alumine. To bi garantovalo neku stabilnost na tržištu”, pojašnjava.

Govoreći o navodima da Stevanović želi uvesti firmu “Bingo” kao potencijalnog kupca, on je rekao da nema nikakve kontakte sa FBiH u smislu uvođenja “Binga” kao vlasnika “Alumine” niti ih je ikad imao, iako je prijatelj sa vlasnikom “Binga”.

“Ova fabrika mora da ima vlasničku domaću komponentu u jednom dijelu, da se strancima ne daju krila u smislu da sutra zatvore fabriku, kad negdje nađu povoljniju proizvodnju. Treba jedan ili dva ozbiljna strateška strana partnera, koji bi obezbijedili tehnološku pomoć u nekom novom unapređenju lepeze proizvodnog programa da bi fabrika bila što profitabilnija i da bi što boilje koristila sjajne resurse koje u ovom momentu ima”, izjavio je Stevanović.

On je rekao je da je okončanje stečaja još uvijek neizvjesno i da je upitno hoće li se moći doći do neke nagodbe.

(A.M.)