SET se bavio novim izvorima energije sunca i vjetra

Sve dok se ne steknu uslovi da se konvencionalni izvori energije zamijene novim, obnovljivim izvorima, postojaće i termoelektrane, koje se smatraju jednim od najvećih zagađivača, ali će se ta energija dobijena iz uglja svakako morati povlačiti, zaključeno je drugog dana Samita energetike Trebinje (SET) na panelu koji se bavio time.

Govoreći o novim izvorima iz solarnih elektrana i vjetroelektrana, Goran Đukanović iz “Elektroprivrede Crne Gore” je pojasnio da Evropska unija ima za cilj da se konvencionalni izvori u potpunosti zamijene do 2050. godine, na čemu se mora uveliko raditi.

“Jednostavno je trend takav da će se ta energija morati povlačiti sa tržišta, vjerovatno ovdje sporije nego u Evropskoj uniji, jer je to jedan dugoročan plan i posao na duži rok, ali ga sada treba planirati i polako zamjenjivati te konvencionalne izvore energije novim, obnovljivim”, istakao je on, napominjući da, ako se posao započne na vrijeme – on će se u optimalnom roku i realizovati, pišu Nezavisne.

Iako su, kako kaže, izvori sunca i vjetra nekontrolisani, u smislu da se ne može njihova proizvodnja i distribucija predvidjeti, Đukanović kaže da se mora naći rješenje da se vjetroenergija i solarna energija stabilizuje u mreži, odnosno da se prilagodi na način da se onda kada je ima viška ona može i skladištiti u sisteme.

“To su konkretno baterije u koje se ona skladišti i ponovo vraća u mrežu i troši onda kada to bude potrebno, pa će se na taj način izbjeći i oscilacije, odnosno maksimum i minimum u sistemu koji će se ovako regulisati, zbog čega je ključno skladištenje i bez njega nije moguće upravljati sistemom”, pojasnio je Đukanović.

Neke države su, kako kaže, već donijele zakonske regulative u vezi sa obnovljivim izvorima na način da investitori u obnovljive izvore obavezno uporedo moraju graditi i baterijski sistem skladištenja, što je, u Srbiji konkretno, 20 odsto snage i 40 odsto kapaciteta i bez toga nemaju sigurnost da će uopšte biti pušteni na mrežu kada budu htjeli.

U Republici Srpskoj su na putu ka velikim ulaganjima u ovakve sisteme i, ako postoje strategija i plan – to će dati i rezultate.