Savremena računarska oprema za mališane u Centru za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju „Budućnost“

Nova računarska oprema prilagođena potrebama đece sa smetnjama u razvoju isporučena je JU Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju „Budućnost“ iz Dervente od strane kompanija Prointer ITSS i Comtrade distribution d.o.o. Sarajevo.

U skladu sa svojim strateškim opređeljenjem, fokusiranim na podršku ka stvaranju boljih uslova za život osoba sa invaliditetom, kompanije Prointer ITSS i Comtrade distribution d.o.o. Sarajevo za Centar “Budućnost” obezbijedile su specijalizovanu IT opremu, koja se sastoji od šest najsavremenijih računara sa posebnim softverskim dodacima – čitač ekrana “Freedom Scientific Jaws”.

Specijalizovani softver omogućava zvučno dobijanje tekstualnih sadržaja, opise slika, linkove i navigacije koje će korisnicima/učenicima u JU Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju „Budućnost“ obezbijediti kvalitetniji operativni rad i lakše upravljanje glavnim funkcijama operativnog sistema.

JU Centar„Budućnost“ Derventa jedina je ustanova u Republici Srpskoj za obrazovanje i vaspitanje slijepih i slabovidih učenika.

Zahvaljujući se na donaciji, direktor JU Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju „Budućnost“ Vladan Popović poručio je da je opremanje računarskog centra jedan od važnijih koraka ka samostalnijem životu slijepih i slabovidih, posebno imajući u vidu činjenicu da im računari mijenjaju mnoga pomagala i stvaraju neophodne uslove za kvalitetno obrazovanje i buduće zaposlenje.

Donacija Prointer ITSS i Comtrade distribution d.o.o. Sarajevo vrijedna je 10.000 KM, a sprovodi se kao dio dobrotvornih aktivnosti i projekata ovih kompanija širom BiH, pokrivajući potrebe društveno-socijalnih institucija u lokalnim sredinama gdje oni posluju.

„Prointer ITSS se sa posebnom pažnjom odnosi prema društvenom problemu integracije osoba sa invaliditetom u naše društvo. Ovom donacijom željeli smo da podržimo rad Centra “Budućnost”, kako bi svestranije mogli da nastave svoj angažman ka stvaranju inkluzivnog društva, koje se bazira na principima ravnopravnosti”, poručili su iz Prointer ITSS.

“Nastojaćemo da, u skladu sa našim mogućnostima, više puta godišnje podržimo podršku i doniramo adekvatnu opremu onima kojima je ta oprema od velikog značaja za dalji rad, rast i lični razvoj. Pokušaćemo našim primjerom pozvati sve druge privredne subjekte u BiH da postanu društveno odgovorne kompanije i ulože dio svojih prihoda u donatorske projekte poput ovoga, u cilju napretka ukupne društvene zajednice”, rekao je Damir Fetahagić, izvršni direktor kompanije Comtrade distribution d.o.o. Sarajevo.

Svjesni da životne odluke – obrazovanje, posao, samostalan ili porodičan život za ova lica još uvijek nisu stvar ličnog izbora, već umnogome zavise od toga koliko su društvo i zajednica spremni da poštuju zakone i olakšaju život ovoj populaciji, predstavnici Prointer ITSS i kompanije Comtrade distribution pozvali su sve uspješne privredne subjekte u BiH da slijede njihov primjer i da kroz donatorske i sponzorske programe kombinuju svoj uspješan i dinamičan rast sa društvenom odgovornošću.

Posebno prilagođena nastavna učila i sredstva, koja olakšavaju edukaciju ljudima sa invaliditetom, u savremenom svijetu predstavljaju ne samo značajan alat za sticanje znanja, nego i za rušenje barijera i stvaranja društva jednakih mogućnosti, što je od strane kompanija Prointer ITSS i Comtrade distribution d.o.o. Sarajevo prepoznato.

Pored ovoga JU “Budućnost” Derventa je izvršila renoviranje objekta informatičke učionice. U sklopu ovoga renoviran je pod učionice i urađene nove instalacije, a istovremen učionica je reorganizovana i snadbjevena novim namještajem i računarskim stolovima. Vrijednost renoviranja je u iznosu od 4.700 KM.

U okviru Centra „Budućnost“, za djecu i omladinu se obezbjeđuje smještaj, ishrana, primarna zdravstvena zaštita, kulturno-zabavne i rekreativno-rehabilitacione aktivnosti. U svom sastavu ustanova ima osnovnu i srednju školu sa internatom, dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju, stolarsku i krojačku radionicu.