Posjeta ambasadorke SAD-a fabrici namještaja “Standard” a.d. iz Prnjavora

Dana 09.02.2016. ambasadorka SAD-a, Maureen Cormack, posjetila je fabriku namještaja “Standard” a.d. iz Prnjavora. Ambasadorka je razgovarala sa predstavnicima kompanije o izazovima sa kojima su se susretali u prošlosti te dosadašnjom saradnjom sa kompanijom IKEA. Nakon razgovora, ambasadorka je obišla proizvodne pogone fabrike.

“Pokazali smo istoriju “Standarda” od početka kako je bilo raditi kao politička fabrika socijalističkog tipa, te kakva je bila transformacija koja još uvijek traje. Tu su nam programi, kao što su od USAID-a, jako koristili jer veliki broj naših radnika dolazi u dodir sa drugim firmama, drugim dizajnom, drugim situacijama na tržištu koje nama opet daju više snage i nove ideje, da bismo napredovali.” – izjavio je gospodin Dacić, predsjednik upravnog odbora kompanije Standard a.d. Prnjavor.

Dacić je takođe izrazio zahvalnost USAID-u.

“Radili smo razne projekte sa FIPA projektom a među njima je i posjeta sajmu Interiors Nec u Birminghamu koja nam je omogućila da razvijamo našu prodajnu stranu. Ovo je bila dobra prilika da im pokažemo šta smo sve do sada radili, kako smo napredovali od tog vremena i pogotovo gdje vidimo potencijale za dalju saradnju. Drugim riječima, šta nam sve može korisiti u saradnji sa USAID-om.”

O kompaniji “Standard” a.d. Prnjavor

Osnovana još 1943. godine “Standard a.d.” iz Prnjavora je proizvođač namještaja sa dugom tradicijom. Kao dio SOUR Šipad, “Standard” je do 1985. proizvodio pretežno školski namještaj. Iz te specijalnosti svoju djelatnost usmjerava na proizvodnju namještaja za domaćinstvo iz miješanih materijala, sve do 2000. godine. Zahvaljujući besprijekornom kvalitetu i uspješnom dizajnu, Standard je  1980-tih izrastao u fabriku sa 300 zaposlenih, koja je plasirala svoje proizvode na domaćem i stranom tržištu. U periodu od 1990. do 1995. godine “Standard” je radio manjim kapacitetom.

Saradnja sa švedskom firmom IKEA počela je 2000. godine, kada je “Standard” imao 90 zaposlenih. Iste godine Standard je registrovan kao akcionarsko društvo, što je bio preduslov da otpočne prodaja akcija.

Tokom 2004. godine švajcarska firma Daccomet AG iz Ciriha je počela privatizaciju i trenutno posjeduje 84,5% akcija. Državni fondovi posjeduju 14,6% a mali dioničari 0,9% akcija. U narednih deset godina u “Standard” je uloženo šest miliona evra i to u tri veća ciklusa. Investicije su bile usmjerene u opremu, objekte i ljudske resurse. Investicije nisu bile uzaludne, pa je i proizvodnja povećana – sa 2,7 miliona evra, koliko je iznosila 2004. godine, na 15 miliona evra u 2015. godini. Povećao se i broj zaposlenih – od 120 (2014. godina) na 360 (2015. godina).

DSC_0042

DSC_0082

DSC_0053