Ponos rukometa Srpske: Umičević ugostio sudijski par Balvan – Praštalo