Novo imenovanje u Upravi UniCredit Bank Banja Luka

Upravi UniCredit Bank Banja Luka od 15. februara pridružio se novi član, gospođa Nevena Nikše koja je zvanično preuzela funkciju člana Uprave banke i Izvršnog direktora za upravljanje finansijama.

Nevena Nikše na navedenu funkciju imenovana je na osnovu odluke Nadzornog odbora UniCredit Bank Banja Luka i uz prethodnu saglasnost Agencije za bankarstvo RS, sa mandatom koji traje do isteka tekućeg mandata ostalih članova Uprave, odnosno do jula 2020. godine.

Nevena Nikše je svoju karijeru u UniCredit-u započela 2006.godine u poslovnom području Finansija, prvobitno u Zagrebačkoj banci BH d.d. Mostar, a zatim u UniCredit Bank d.d. Mostar, gdje je 2013. godine imenovana za direktora ALM-a odnosno Upravljanja aktivom i pasivom. Tokom 2014.godine Nevena preuzima funkciju direktora Planiranja i kontrolinga, za koje je bila odgovorna sve do imenovanja na funkciju u UniCredit Bank Banja Luka.

Istovremeno je prethodni član Uprave i izvršni direktor za upravljanje finansijama Sandra Vojnović, koja je tu funkciju obavljala do 22. decembra 2016. godine, imenovana na istu poziciju u UniCredit banci u Srbiji.

sandra vojnovic

Osvrćući se na aktuelna imenovanja direktor UniCredit Bank Banja Luka Gordan Pehar rekao je da su ova imenovanja dokaz da je UniCredit divizija za Centralnu i Istočnu Evropu, kojoj pripadaju obje UniCredit Banke u BiH, sposobna unutar svojih struktura razvijati visoko rukovodstvo, kao i promovisati proaktivnost i mobilnost unutar Grupe.

„Uz najbolje želje pri preuzimanju njihovih novih uloga, uvjeren sam da će Nevena i Sandra nastaviti sa uspješnim radom i dijeljenjem najboljih praksi koje su stekle tokom njihovih prethodnih radnih iskustava”, rekao je Pehar.