„Mlijekoprodukt“ izrazio zahvalnost povodom stvaranja uslova za izvoz mlijeka u EU

Povodom stavaranja mogućnosti za izvoz mlijeka iz BiH u Evropsku Uniju, kompanija „Mlijekoprodukt“ d.o.o. iz Kozarske Dubice izražava zahvalnost Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, te drugim državnim i entitetskim tijelima uz čiju pomoć su ispunjeni uslovi za izvoz.

Iz „Mlijekoprodukta“ poručuju da gubitak hrvatskog tržišta na koje su izvozili i do 30 miliona litara mlijeka godišnje, nije bilo lako nadoknaditi, kao i da su od prestanka izvoza u Hrvatsku bili usmjereni na pronalaženje novih tržišta i rješavanje potencijalnih viškova mlijeka.

„Želimo naglasiti da smo se, bez obzira na okolnosti, kontinuirano pripremali za početak izvoza u zemlje EU, te smo i nakon što je komisija iz EU pregledala naš objekat, nastavili sa investiranjem u oblasti otkupa i prerade mlijeka. S ponosom možemo reći da je kvalitet mlijeka na ulazu u mljekaru u skladu sa evropskim standardima za mlijeko, što je postignuto samo zahvaljujući odličnoj saradnji sa proizvođačima mlijeka“, kažu u „Mlijekoproduktu“.

Iako je postignut veliki napredak, u Mlijekoprodukt smatraju da je u periodu koji je pred nama neophodan maksimalni angažman svih učesnika uključenih u ovaj proces, kako bi bili spremni za buduće kontrole i dokazali da su u mogućnosti da obezbijede kontinuiran kvalitet mlijeka i mliječnih proizvoda.

Posebnu zahvalnost „Mlijekoprodukt“ uputio je ministru spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, Mirku Šaroviću, direktoru Kancelarije za veterinarstvo BiH, Ljubomiru Kalabi, i ministru poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Stevi Mirjaniću.