Ko će prenositi sportske događaje?

Prošli mjesec oko 2/3 domaćinstava u BiH nije moglo pratiti utakmice Evropskog prvenstva u košarci, jer ih javni RTV servis nije mogao ili nije htio kupiti, o čemu je udruženje kablovskih operatera BiH poslalo opširno pismo Parlamentu BiH.

Da li ćemo i u buduće biti suočeni sa situacijom da velika sportska takmičenja ne možemo pratiti iz bilo kog razloga na Javnim servisima  ili će se ipak pronaći rješenje. O ovom problemu za K3 govorio je Momčilo Novaković predsjednikom parlamentarne Komisije za saobraćaj i komunikacije, a intervju prenosimo u cjelosti.

Na jednoj strani crni ekrani, na drugoj obaveza plaćanja RTV takse. Zašto? Šta ćete napraviti u vezi toga, pošto AKOP navodi niz nepravilnosti?

Novaković: Plaćanje takse je obaveza, ali i adekvatna usluga je takođe obaveza.

Član 10.Zakona o BHRT-u glasi:

“Radi ostvarivanja interesa cjelokupnog stanovništva BiH, BHRT je dužan da obezbijedi pokrivanje najvažnijih kulturnih, sportskih, zabavnih i drugih događaja koji se održavaju u zemlji i svijetu.

Emiteri čiji program nisu dostupni cjelokupnom stanovništvu BiH nemaju pravo za dovijanje ekskluzivnih prava za sljedeće sportske događaje: olimpijske igre, svjetska i evropska prvenstva u fudbalu, košarci, rukometu i drugim sportovima, utakmice u okviru zvaničnih međunarodnih takmičenja u kojima nastupa reprezentacije BiH i međunarodna tamičenja koja se održavaju u BiH. BHRT će učiniti sve napore da stekne ekskluzivna prava na sve važne događaje, kako su definisani i pobrojani u stavu (2) ovog Člana.”

Jasno je da čl.3 ovog zakona ne daje mogućnost otkupa prava emiterima čiji program nije dostupan cjelokupnom stanovništvu u BiH. Tim članom su precizirani takvi događaji. Parlament je donio zakon i mi još jedino možemo upozoriti one koji su obavezni da taj Zakon provedu.

RAK tvrdi da Vijeće ministara nije izradilo listu važnih događaja od javnog značaja čiji prenosi moraju biti dostupni svim građanima BiH – na primjer Srbija je već izradila tu listu. Ko će potražiti krivca?

Novaković: Mislim da pitanje treba postaviti drugačije:”Ko je odgovoran”? Odgovor je složen: Prvo, ponovo se vraćam na čl.10 Zakona o BHRTu i na obavezu RAKa da o tome brine kao regulator i drugo, odgovornost ministarstva koji nije napravilo dovoljno da se taj član poštuje ili pak na nivou sistema utvrdi lista.

Hoćete li znati zaštiti javni servis od privatnih kompanija koje, kako AKOP navodi, prodaju programe javnog RTV servisa a na drugoj strani javnim servisima tih programa nisu plaćali? Neki kablovski operateri u BiH su zatražili pomoć Parlamenta pri rješavanju problema »SportKlub« koji, kako tvrde, ruši tržište telekomunikacija u BiH. Navode da Sport Klub nije izvršio pravosnažnog rješenje Konkurencijskog vijeća BiH, a da Vijeće 18 mjeseci u fioci drži neriješen njihov prijedlog za prinudno izvršenje rješenja.

Novaković: Nažalost, Parlament tu ne može uraditi mnogo, ali Konkurencijsko vijeće može i mora. Rješenje mora biti provedeno ali se mora zatražiti pomoć Suda. Ne može neki službenik to držati u fioci. Što se tiče zaštite Javnih servisa niko ne može bolje da ih zaštiti od njih samih, ali oni iz nepoznatih razloga ne koriste raspoloživa sredstva.

Da li vaša komisija smatra da ne treba dozvoliti narušavanja tržišta telekomunikacija i zloupotrebe monopolnog položaja, te da na takve slučajeve treba efikasno reagovati, što – kako pišu operateri – organi BiH nisu učinili?

Novaković: Naravno, apsolutno podržavamo organizovano, slobodno i otvoreno tržište telekomunikacija bez zloupotreba monopola. RAK o tome mora voditi više računa prilikom izdavanja dozvola za rad, a Konkurencijsko vijeće prilikom rada.

Imaju li organi BiH snage (što se tiče sportskih prenosa) spriječiti da građani ne dobijaju više crne ekrane i postići da ne moraju mijenjati operatera kako bi gledali prenose važnih sportskih događaja?

Novaković: Nadležni organi moraju imati snage da istraju na poštovanju Zakona. Ja sam siguran da će se stvari mijenjati na bolje.

Gledaocima ostaje da se nadaju da će ovaj problem biti riješe,n u protivnom biće prinuđeni da neke od najznačajnijih sportskih događaja gledaju na “divlje” preko raznih live strimova.

(TV K3)