Jokić: Pregovori za dodatnih 12,8 miliona dolara za energetsku toplifikaciju

Pregovori Republike Srpske sa Svjetskom bankom su u završnoj fazi za dodatnih 12,8 miliona dolara za projekat energetske toplifikacije još oko 40 javnih objekata u Srpskoj, što će biti realizovano u naredne tri do četiri godine, rekao je pomoćnik za koordinaciju projekata i razvoj u Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srpske Miloš Jokić.

Jokić, koji je danas u Tesliću otvorio treću dvodnevnu konferenciju o temi “Unapređenje energetske efikasnosti u lokalnim zajednicama”, rekao je da će 17,3 miliona dolara od Zelenog klimatskog fonda, koliko je izdvojeno za BiH, obuhvatiti znatan broj javnih objekata koji će biti energetski utopljeni.

“Ovu temu smo izabrali jer će ključna prepreka za napredak u ovoj oblasti biti obezbjeđivanje dodatnih finansijskih sredstava. Potrebni su nam modeli koji će omogućiti uključivanje privatnog sektora, privatnih kompanija i komercijalnih banaka, jer jedino tako možemo povećati obuhvat objekata koje ćemo sanirati”, izjavio je Jokić.

On je podsjetio da je učinjeno mnogo na pravnom regulisanju energetske efikasnosti, da su usvojena dva zakona, akcioni planovi, podzakonski akti, te da se tržište već razvija u pružanju različitih usluga iz ovih oblasti.

Jokić kaže da će u okviru konferencije biti razmatrani finansijski modeli unapređenja energetske efikasnosti u stambenom sektoru, prvenstveno zajednicama etažnih vlasnika.

Direktor Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske Srđan Todorović kaže da potrebe iz mjera energetske efikasnosti prevazilaze trenutne finansijske mogućnosti i da se mora razmišljati o uvođenju različitih finansijskih modela.

“Fond nažalost ne raspolaže velikim sredstvima koje može koristiti za energetsku efikasnost. Fond jedino može koristiti dio sredstava iz naknade iz obnovljivih izvora energije i to su sredstva od 1,5 milion maraka do dva miliona godišnje”, rekao je Todorović.

On je ukazao da bi sredstva za finansiranje mjera energetske efikasnosti u Republici Srpskoj trebalo da se prikupljaju i od zagađivača putem naknada, što trenutno nije praksa u Srpskoj.

Todorović je naveo da, utopljavanjem javnih objekata, lokalne zajednice ostvaruju uštede i do 60 odsto.

Predstavnik NJemačke organizacije za međunarodnu saradnju za BiH Goran Krstović rekao je da konferencija tematski promoviše i ukazuje na obaveze BiH iz ugovora o energetskoj zajednici, a tiče se izrade dugoručne strategije za obnovu zgrada, kako bi se sa što manje sredstava postiglo najviše ušteda.

On očekuje da se strategijom definišu najpovoljniji scenariji za realizaciju obnove privatnih i javnih objekata, u koju će se kasnije uklopiti i svi finansijski mehanizmi i aspekti energetske efikasnosti.

“Trenutno se radi tehnička evaluacija i ispituju se ulazni parametri za izradu strategije”, naveo je Krstović i dodao da su u proces izrade strategije uključeni i eksperti iz EU.

Konferencija o temi “Unapređenje energetske efikasnosti u lokalnim zajednicama” u fokusu će imati primjene različitih modela finansiranja, uključujući javno-privatno partnerstvo, ESKO model do budžetskih i kreditnih linija.

Konferenciju organizuje Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske u saradnji sa NJemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju /GIZ/ i Fondom za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske.

Konferencija se održava u hotelu “Kardijal” u Tesliću.

(Srna)