SANDRA VOJNOVIĆ: Pružamo podršku za žene u biznisu

Prema statističkim podacima, žene preduzetnice se nalaze na čelu preduzeća koja su najčešće iz oblasti trgovine, uslužnih djelatnosti i proizvodnje. Pored generalnog stanja naše ekonomije, dodatni izazovi koje su posebno istakle žene preduzetnice su prepreke u fazi započinjanja biznisa, pristup obrazovanju, kao i socijalne i kulturološke norme.

Žene se nalaze u težoj situaciji kada započinju novi biznis, koji se kod nas u minimalno 50% slučajeva započinje sopstvenim sredstvima, a koja često nisu na raspolaganju ženama. Ovo su podaci koje nam je iznijela Sandra Vojnović, direktorica finansijskog sektora UniCredit Bank Banjaluka, koja je učestvovala u stvaranju programa koji će zainteresovati sve žene preduzetnice i one koje to tek planiraju da postanu.

Naime, Evropska banka za obnovu i razvoj i UniCredit Bank Banjaluka obezbijedili su kredit od dva miliona eura, a pored finansijske podrške, program “Žene u biznisu” podrazumijeva i savjetovanje i pristup know-howu.

DOM INFO: Evropska banka za obnovu i razvoj pokrenula je program finansiranja i savjetovanja “Žene u biznisu na zapadnom Balkanu” kreditom UniCredit Bank Banjaluka i Bosni i Hercegovini u vrijednosti od dva miliona eura. Koja je Vaša uloga bila u kreiranju ovog programa?

VOJNOVIĆ: Izuzetno nam je zadovoljstvo što se Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) odlučila da nam ukaže povjerenje da budemo prva banka koja je pristupila ovom regionalnom programu “Žene u biznisu”. Konkretno, moja uloga i mog užeg tima u ovom programu bila je pregovaranje o uslovima kreditne linije, koordinacija aktivnosti između predstavnika Frankfurtske škole za finansije i menadžment, kao konsultanta EBRD-a, s jedne strane, i predstavnika Banke sa druge strane, u procesu analize tržišnog potencijala i potražnje ženskih preduzetnika za finansijskim sredstvima i konsultantskom podrškom na teritoriji Republike Srpske, učešće u organizaciji promocije programa itd.

DOM INFO: Da li imate informacije kakvo je interesovanje za kredite?

VOJNOVIĆ: Prvu povratnu informaciju o zainteresovanosti za ovu vrstu kredita dobili smo na samoj promociji programa, koju smo organizovali 11. februara u saradnji sa EBRD-om u Banjaluci, kada smo vidjeli pozitivne reakcije naših preduzetnica za program, koji podrazumijeva ne samo finansijsku, već i savjetodavnu podršku i mogućnost refinansiranja konsultantskih usluga preko odjeljenja EBRD-a za podršku malim i srednjim preduzećima (SBS). Još je rano da govorimo o odzivu klijenata, s obzirom na to da se radi o potpuno novom proizvodu koji smo tek počeli da promovišemo, ali očekujemo i nadamo se da će ga naše klijentice vrlo brzo prepoznati.

DOM INFO: Kakve kriterijume preduzetnice treba da ispunjavaju da bi pristupile ovom programu?

VOJNOVIĆ: Pored standardnih uslova o kreditiranju koje ima UniCredit Bank Banjaluka za sve klijente u slučaju finansijske podrške, za ovaj program bitno je da se u upravljačkoj strukturi nekog privatnog preduzeća nalazi žena, što predstavlja osnovni kriterijum za pristup svim ostalim pogodnostima koje program nudi.

DOM INFO: Kakav potencijal imaju žene u biznisu, odnosno koje su te najperspektivnije grane bh. privrede u kojima se preduzetnice ističu? S kakvim problemima se najčešće sreću?

VOJNOVIĆ: Prema statističkim podacima, žene preduzetnice se nalaze na čelu preduzeća koja su najčešće iz oblasti trgovine, uslužnih djelatnosti i proizvodnje. Analize pokazuju da, pored izazova s kojima se sva preduzeća susreću, nezavisno od toga da li njima upravljaju muškarci ili žene, a tiču se generalnog stanja naše ekonomije, nepovoljne investicione klime, veličine tržišta i potencijala, dodatni izazovi koje su posebno istakle žene preduzetnice su prepreke u fazi započinjanja biznisa (tzv. start-up), pristup obrazovanju, kao i socijalne i kulturološke norme. Konkretnije, žene se nalaze u težoj situaciji kada započinju novi biznis, koji se kod nas u minimum 50% slučajeva započinje sopstvenim sredstvima, a koja često nisu na raspolaganju ženama. U slučaju finansiranja putem kredita, opet su u nepovoljnijoj situaciji jer u pravilu nemaju nekretnine u vlasništvu koje bi stavile pod hipoteku. Žene, takođe, uviđaju značaj obrazovanja, sticanja specifičnih znanja i vještina u oblasti biznisa, a za koja nemaju česte prilike u sadašnjim okolnostima. Posljednje, ali ne manje važno, jesu stereotipi koji još postoje na našim područjima, a tiču se uloge žene prvenstveno kao domaćice ili majke, dovođenje u pitanje njihovih kompetencija u ulozi menadžera itd.

DOM INFO: Osim finansiranja, bitan segment ovog programa je i pristup know-howu. Na šta se to konkretno odnosi i bez kojih vještina i znanja nema uspjeha?

VOJNOVIĆ: Osim finansijske podrške, u vidu kreditne linije, program “Žene u biznisu” podrazumijeva i savjetovanje. Korisnice kredita “Žene u biznisu” imaju mogućnost nematerijalne podrške u vidu konsultantskih usluga, koje će vršiti konsultanti sertifikovani i imenovani od strane Evropske banke za obnovu i razvoj. Takođe, na raspolaganju će im biti širok spektar usluga iz oblasti vođenja biznisa kroz edukacije, seminare i razvojne studije. Neophodne vještine i znanja za vođenje biznisa zavise konkretno od djelatnosti posla kojim korisnice rukovode, te će i prijedlozi za dalji razvoj zavisiti, kako od djelatnosti, tako i od trenutne situacije te budućih planova za poslovanje.

DOM INFO: Koje bi vještine, prema Vašem mišljenju, današnji mladi zaposlenici u bankarskom sektoru trebalo posebno da razvijaju, čak i prije nego što se zaposle? Koliku odgovornost u tome ima obrazovni sistem?

VOJNOVIĆ: Mladi ljudi koji žele da rade u bankarskom sektoru moraju biti spremni na jednu dinamičnu radnu sredinu, koja zahtijeva stalno učenje, usavršavanje, timski duh, posvećenost poslu, prilagođavanje promjenama na tržištu, koje su u današnje vrijeme postale svakodnevica. Ne bih isticala posebna znanja i vještine, jer u banci imamo širok spektar različitih poslova, ali bih mogla istaći da je znanje stranih jezika, na prvom mjestu engleskog jezika, nešto što može biti presudno prilikom zapošljavanja, ne samo u bankarskom sektoru, nego i u drugim oblastima. Odgovornost obrazovnog sistema je neupitno ogromna i suštinski jedan od najvažnijih preduslova za svijetlu budućnost bilo kojeg društva, i pri tome ne bih isticala njegovu posebnu ulogu u kontekstu posla. Zaista mislim da je u interesu svih da unapređujemo kvalitet svih nivoa obrazovanja.

DOM INFO: UniCredit Bank je kreirala okruženje u kojem podjednake šanse za napredovanje imaju i žene i muškarci. Kakav je bio Vaš poslovni put do pozicije direktorice finansijskog sektora na kojoj se trenutno nalazite?

VOJNOVIĆ: Ponosna sam i vrlo srećna što sam dio jedne profesionalno stimulativne radne sredine, u kojoj se njeguju vrijednosti koje su mi i privatno važne, a koje podstiču i vrednuju otvorenost, znanje, lični i profesionalni razvoj, zalaganje i rad za zajedničko dobro. Moj put je krenuo od mlađeg specijaliste u Kontrolingu, odjeljenju unutar Finansija, preko direktora ovog odjeljenja do sadašnje pozicije, pri čemu sam oba puta bila promovisana na prijedlog svojih rukovodilaca, koji su prepoznali moje rezultate i posvećenost poslu. Grupacija kojoj pripada moja banka, UniCredit grupa, ima poseban program (Rodna raznolikost) i politike kojima se osigurava ravnopravnost polova, što nas je dodatno potvrdilo kao idealnog partnera EBRD-a u ovom projektu, a s obzirom na iskustva i iskorake naše grupe u ovoj oblasti.

DOM INFO: UniCredit Bank je završila 2014. kao jedna od vodećih banaka u BiH. Koji su vaši aduti, s obzirom na to da je bankarski sektor jedna od grana djelatnosti u kojima je najsnažnija konkurencija u BiH?

VOJNOVIĆ: UniCredit Bank Banjaluka nalazi se na uzlaznoj putanji posljednjih nekoliko godina i ostvaruje odlične rezultate koji je svrstavaju među najbolje banke po pokazateljima profitabilnosti i efikasnosti. Izdvojila bih glavne prednosti rada u ovoj finansijskoj instituciji koje je čine uspješnom, a to su posvećeni menadžment i zaposleni Banke, pripadnost jednoj od najvećih i najuspješnijih bankarskih grupacija u Evropi, putem koje imamo pristup znanju i najboljim bankarskim praksama, ali bih istakla i da nas jaka konkurencija čini još boljima, jer nas motiviše da se razvijamo i svaki dan prevazilazimo nove izazove.

DOM INFO: Da li Banka radi na novim uslugama koje će ponuditi klijentima do kraja 2015. godine?

VOJNOVIĆ: U toku 2015. godine planiramo uvođenje novih kartičnih proizvoda u skladu s najnovijom svjetskom praksom. Takođe, prateći nove tehnologije, planiramo uvođenje mobilnog bankarstva, gdje će korisnici imati na raspolaganju bankarske usluge sa bilo kog mjesta i u bilo kom trenutku. Naša banka konstantno radi na unapređenju svojih usluga u cilju praćenja trendova i povećanja zadovoljstva naših klijenata.

DOM INFO: Većini žena na velikim i odgovornim pozicijama se postavlja pitanje kako balansiraju između zahtjevnog poslovnog i privatnog života. Kakav je Vaš odgovor na ovo pitanje?

VOJNOVIĆ: Čini mi se da mi je ovo pitanje najteže do sada, jer nemam neki tajni recept, a nisam sigurna ni da postoji, u pravom smislu riječi, balans između privatnog i poslovnog života, s obzirom na to koliko se oni danas isprepliću. Imam ogromnu sreću što radim posao koji volim, te kroz naporan rad nisam u situaciji da samo trošim svoju energiju, nego je i dobijam, pa mi ostane dovoljno energije i dobrog raspoloženja za kvalitetno druženje i igru sa djecom, porodicom, pa i za prijatelje. Sa druge strane, imam i neprocjenjivu podršku svoje porodice, na prvom mjestu supruga, baka i deda, prijatelja, bez čega bi moj profesionalni život bio puno teži i možda manje uspješan.