Da li nam dolazi 9D TV?

Istraživački tim sa Univerziteta “Sussex” u Brightonu trenutno radi na razvijanju sistema nazvanog 9D TV, pomoću kojeg bi emocije bile generisane u proces gledanja televizije putem dodira, mirisa i ukusa. Tako će, kako najavljuju naučnici sa ovog univerziteta, ova tehnologija u potpunosti promijeniti način na koji gledamo filmove, ali i televizuju uopšte.

Tehnologija će biti bazirana na saznanju da se različite oblasti šake povezuju s nastankom određenih emocija, a zahvaljujući tome naučnici planiraju da ih stimulišu jakim naletom vazduha i tako utiču na javljanje određenih emocija tokom gledanja televizije. Naučnici su uz pomoć tehnologije, koju nazivaju “Ultrahaptics”, već odredili oblasti ruke čijom bi stimulacijom izazivali različite emocije.

Plan je da se taj cilj ostvari tako što će specijalnim ultrazvučnim zvučnicima koji proizvode brzi protok vazduha biti stimulisane određene tačke na koži jer se na taj način može proizvesti osjećanje sreće, tuge, uzbuđenja ili straha.
Naučni tim će zatim upotrebom sličnih tehnologija, poput elektronske stimulacije jezika ili ispuštanja određenih supstanci u vazduh, pokušati da stimuliše i čulo ukusa i mirisa, i na taj način doživljaj tokom gledanja televizije podići na još viši nivo.

Predavač na odsjeku za informatiku dr Marianna Obrist kaže da su dosadašnja istraživanja njenog tima već potvrdila da je sreću, tugu, strah ili uzbuđenje moguće izazvati bez fizičkog kontakta rukom sa drugim ljudima.
Tako, primjera radi, kratki i oštri naleti vazduha na području oko palca, kažiprsta ili središnjeg dijela dlana izazivaju uzbuđenje, dok se osjećaj tuge može izazvati sporom i umjerenom stimulacijom spoljašnjeg dijela dlana i područja oko malog prsta.

Krajem aprila 2015. godine Evropski istraživački savjet dodijelio je milion funti istraživačkom timu Univerziteta “Sussex”, kako bi u narednih pet godina sproveo studiju koja će se baviti istraživanjem ukusa i mirisa.