Centar za estetsku i savremenu stomatologiju “Dr Biljanović” – Djeca ih vole, a roditelji im vjeruju

Dječija stomatologija vodi brigu o zdravlju usta i zuba djece od rođenja pa do njihove 18. godine. U tom periodu se odigravaju najvažnije faze razvoja djeteta, pa samim tim taj period obilježava i mnogobrojne promjene u predjelu usta i lica.

U radu sa odraslim pacijentom stomatolog očekuje razumijevanje i manju ili veću saradnju  pacijenta, dok u radu sa djecom ne samo da to izostaje već je stomatolog prinuđen da neprestano osvaja raspoloženje i povjerenje djeteta, da psihološki utiče na svog malog pacijenta, kako bi mu on svojim držanjem omogućio izvršenje planiranog rada.

Prema riječima dr Tanje Biljanović, vlasnice Centra za savremenu i estetsku stomatologiju dr Biljanović dobro poznavanje psiho-fizičkih karakteristika djece prema dobi važno je u planiranju i provođenju preventivnih i terapijskih zahvata.

“Najveća o najvažnija razlika između dječije stomatologije i ostalih stomatoloških grana jeste u objektu rada. Dijete nije umanjeni čovjek, već je to ljudsko biće u razvoju.  Dijete ispod tri godine ne vrijedi uvjeravati i objašnjavati mu korisnost našeg rada, već se  u njemu treba izazvati takvo raspoloženje da ono samo poželi naš rad. To se najbolje postiže korištenjem pozitivnog uzora, a u toj dobi to su roditelji”, navodi dr Biljanović.

Pozitivni psihološki uticaj ključ je uspjeha u radu sa djecom. On se postiže načinom pristupa stomatologa i stomatološke sestre djetetu, uređenjem ambulante, ali i prema psihološkom tipu djeteta.

Dr Biljanović ističe da ambulanta u kojoj se primaju djeca treba sadržavati puno detalja koji će djeci odvlačiti pažnju od osnovnog sredstva za rad stomatološke stolice.

“Gotovo sva djeca dolaze prvi put u stomatološku ambulantu s većom ili manjom količinom straha. Dijete ulazi u ambulantu oklijevajući, gleda ordinaciju i osoblje sa nepovjerenjem, stišće se uz roditelja, ćuti i nerado odgovara na postavljana pitanja. Stomatolog bi povjerenje djeteta trebao osvojiti u toj mjeri da roditelji mogu slobodno biti van stomatološke ambulante. Kada su roditelji van ordinacije dijete je u potpunosti posvećeno stomatologu”, kaže dr Biljanović.

Prema njenim riječima, u izgradnji povjerenja stomatolog se koristi sa dva pristupa, u prvom djetetu polako objašnjava sve što ga zanima i dijete se kroz igru upoznaje sa stomatološkim instrumentima.

“U razgovoru sa roditeljima stomatolog saznaje detalje o djetetu, koje igračke voli, ima li brata ili sestru (što kasnije koristi u komunikaciji sa djetetom). U tom je pristupu stomatolog izuzetno prijateljski nastrojen ka djetetu. Ukoliko se dijete previše unese u igru nemirno je ili lupa nogama tada je na stomatologu da drugim autorativnim pristupom (malo dubljim i oštrijim glasom) da dijetetu do znanja da mora biti miran”, ističe dr Biljanović.

Uspostavljanje kvalitatnog odnosa sa djetetom traži vremena i strpljenja. Ne čekajte predugo na prvi pregled dječijih zuba. Prvi odlasci stomatologu ne moraju uključivati detaljne preglede ili bilo kakve intervencije na zubima u prvim posjetama.

“Prva posjeta djeteta stomatologu se treba obaviti prije pojave bolnih stanja. Na taj način se izbjegava mogućnost stvaranja straha kod djeteta od stomatologa, čime se omogućava mnogo bolja saradnja djeteta, a samim tim i bolja prevenciju bolesti usta i zuba”, kaže dr Biljanović.

Kako ona kaže, roditelji bi svakako kod kuće kroz igru trebali pripremiti djecu za odlazak stomatologu.

“Mliječni zubi se mogu i trebaju popravljati. Najbolja prevencija je redovni odlazak stomatologu što znači jednom mjesečno kod djece. Mliječni zubi skoro da su jednako važni kao i stalni zubi. Oni omogućavaju djeci normalno žvakanje hrane, a svi znamo koliko je važno da se dijete zdravo hrani posebno u fazi rasta i razvoja. S druge strane, ti mliječni zubi čuvaju zametke i adekvatan prostor za stalne zube, zato ih nikako nije poželjno prerano izgubiti. Prvi pregled i upoznavanje roditelja i djeteta sa stomatologom i stomatološkom ordinacijom savjetujemo već sa dvije i po godine. Stomatolog koji radi sa djecom pored dobrog stručnog znanja, mora dobro poznavati i psihofizičke karakteristike djeteta. Tako na primjer, stomatolog ne može očekivati od male djece da će ona razumjeti i prihvatiti neku intervenciju pa samim tim i ne može očekivati njihovu saradnju. Zbog svega ovoga rad sa djecom je dosta specifičan i zahtijeva puno posvećenosti kako stomatološkog tima sa jedne strane tako i roditelja sa druge, navodi dr Biljanović.

Rad sa djecom zahtijeva mnogo strpljenja, veliki fizički i psihički napor kao i dosta “ubjeđivanja”, veći gubitak vremena, koji često izgleda nekoristan, ali je neophodan.

Prema riječima dr Biljanović stomatolog treba da razumije ličnost djeteta i da se prilagodi njegovoj ličnosti, a ne obrnuto tj.da očekuje da se  dijete prilagodi njemu.

Pravilna prevencija kod djece kao i kompletno saniranje mliječnih i stalnih zuba dovodi do unapređivanja oralnog zdravlja kod djece, kao i prevenciju ortodontskih anomalija. Stoga svoje dijete bez straha i s punim povjerenjem prepustite Centru za savremenu i estetsku stomatologiju dr Biljanović, a oni će u prijateljskom odnosu s vašim djetetom ubrzo ga opravdati.

Centar za estetsku i  savremenu stomatologiju “Dr Biljanović” nalazi se u Ulici Bulevar Stepe Stepanovića 61. Možete ih kontaktirati telefonom na broj -66/116-600, 051/262-060.