Upozorenje: Ne koristite ove grijalice u domu

Agencija za nadzor nad tržištem upozorila je građane Bosne i Hercegovine na nekoliko nesigurnih proizvoda koji su pronađeni na tržištu naše zemlje. Radi se o nekoliko vrsta grijalica.

Radi se o tri vrste električnih kvarcnih grijalica koje predstavlјaju opasnost od požara i opekotina. Prva od njih je električna kvarcna grijalica TRISTAR proizvođača Ruyuan Lighting Electric Appliance Co. Ltd. Ningbo iz Kine.

Proizvod predstavlјa opasnost od požara i opekotina jer ima taster na donjoj strani aparata koji uključuje grijače iako nijedan grijač prethodno nije vidljivo usijan, površina poprečnog presjeka provodnika u napojnom kablu je manja od minimalno dozvoljene.

grijalica1

Na tržištu je pronađena i električna kvarcna grijalica LUXEL. Proizvod predstavlja  opasnost od požara i opekotina jer zaštitna rešetka se može potpuno skinuti bez upotrebe dodatnog alata, površina poprečnog presjeka provodnika u napojnom kablu je manja od minimalno dozvoljene, proizvod ne sadrži odgovarajuće uputstvo za upotrebu.

slika333

Na tržištu se nalazi i treća grijalica koja je okarakterisana kao nesiguran proizvod. Radi se o električnoj kvarcnoj grijalici AWT proizvođača Panel International Ltd. Ningbo iz Kine.

Kako je navedeno, zaštitna rešetka se može potpuno skinuti bez upotrebe dodatnog alata, grijalica ima taster na donjoj strani aparata koji uključuje grijače iako nijedan grijač prethodno nije vidljivo usijan i proizvod nije propisno označen, a uputstvo za upotrebu ne sadrži sva potrebna upozorenja.

capture

Kako je navedeno, nijedan poizvod nije usklađen sa Naredbom o električnoj opremi namijenjenoj za upotrebu unutar određenih naponskih granica i standardom BAS EN 60335-2-30:2012.

Nadležna inspekcija je naložila mjeru povlačenja proizvoda sa tržišta i njihovo uništavanje. Preporučuje se potrošačima koji posjeduju ovaj proizvod da ga prestanu koristiti.

 

Foto: Screenshot/ Agencija za nadzor na tržištu