UniCredit Fondacija i UniCredit Group u BiH će podržati NVO koje rade sa djecom i mladima sa 35.000 evra

Sa ciljem podrške projektima posvećenim pružanju pomoći djeci i mladima do 18 godina, UniCredit Fondacija i UniCredit Group u  Bosni i Hercegovini su objavili javni poziv pod nazivom „Podrška djetinjstvu”.

UniCredit Fondacija sa sjedištem u Milanu (Italija) je otvorila javni poziv za podršku projektima koji unaprijeđuju život mladih u 13 zemalja u kojima posluje UniCredit. Za ove svrhe fondacija je obezbijedila ukupan iznos od pola miliona eura. U Bosni i Hercegovini bit će podržano 6 projekata neprofitnih organizacija sa fondom od 35.000 eura bespovratnih sredstava.

Poziv „Podrška djetinjstvu“ je samo jedna od inicijativa koje se sprovode sa ciljem podrške projektima koji imaju širi društveni značaj. Ovim se potvrđuje strateški pristup UniCredit-a “Jedna banka, jedan UniCredit” pod motom: “Da bismo poslovali dobro, moramo da činimo dobro”.

Uslovi koje je neophodno da neprofitne organizacije ispunjavaju kako bi mogle aplicirati za sredstva jesu sljedeći:

– da je neprofitna organizacija osnovana prije 31. 12. 2017. godine;

– da je projekat sa kojim se aplicira usmjeren na podršku djece i adolescenata do navršene 18. godine;

– da je organizacija usmjerena na korisnike iz entiteta gdje se nalazi sjedište Banke.

Dokumentacija koju neprofitna organizacija treba da dostavi zajedno sa opisom projekta uključuje slijedeće:

– statut neprofitne organizacije;

– kopiju finansijskog izvještaja za 2018. godinu;

– izjavu/potvrdu potpisanu od strane zakonskog zastupnika organizacije.

Sve zainteresovane organizacije koje ispunjavaju gore navedene uslove mogu da podnesu samo jedan projekat za dodjelu bespovratnih sredstava. Na osnovu pristiglih prijava, UniCredit Fondacija i stručni odbor će odabrati najviše šest neprofitnih organizacija iz Bosne i Hercegovine.

Svi koji su zainteresovani za prijavu projekata, formular mogu preuzeti sa internet stranica:

UniCredit Bank Mostar

UniCredit Bank Banja Luka

Sva pitanja u vezi sa procedurom prijavljivanja na javni poziv, zainteresovane neprofitne organizacije mogu postaviti putem elektronske pošte na:

[email protected] za UniCredit Bank d.d. sa sjedištem u Mostaru

[email protected] za UniCredit Bank a.d. sa sjedištem u Banja Luci

Poziv ostaje otvoren do 24. 02. 2020. godine za UniCredit Bank Banja Luka, te do 26. 02. 2020. godine za UniCredit Bank Mostar. Odabrani projekti bit će poznati sredinom četvrtog mjeseca 2020. godine.