UniCredit Bank a.d. Banja Luka podnijela krivičnu prijavu protiv Bitminera

Presudom Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, koja je donesena 30. decembra 2021. godine, djelimično je usvojen tužbeni zahtjev tužioca „Bitminer Factory“ d.o.o. Gradiška u sporu protiv UniCredit banke a.d. Banja Luka, kojom se UniCredit Bank a.d. Banja Luka nalaže da Bitminer Factory d.o.o. Gradiška, na ime naknade štete, isplati ukupan iznos od 256.326.152 KM.

“Banka čvrsto vjeruje u ispravnost svojih postupaka i čvrsto je uvjerena da je tužba Bitminer Factory d.o.o. potpuno neosnovana. S toga je Banka blagovremeno uložila žalbu protiv prvostepene presude”, saopšteno je iz UniCredit banke.

Zbog sumnje da je prvostepena presuda donesena na osnovu falsifikovane dokumentacije, UniCredit Bank a.d. Banja Luka je angažovala tim međunarodnih eksperata da izvrši detaljnu forenzičku istragu o autentičnosti i originalnosti konkretnih dokumenata koje je tužilac koristio kao dokaz u postupku pred sudom.

“Na osnovu rezultata forenzičke analize, koja je ukazala na brojne nepravilnosti te na osnovu dodatno zatraženih pravnih mišljenja, UniCredit Bank a.d. Banja Luka je 22. jula 2022. podnijela krivične prijave nadležnim organima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine protiv akcionara kompanije Bitminer – Darka Šljivara, njegove kompanije Bitminer i ovlaštenog sudskog tumača za italijanski jezik kojeg je kompanija Bitminer koristila u postupku. Sve prethodno navedeno bazirano je na postojanju osnova sumnje da je počinjeno više krivičnih djela”, navodi se u saopštenju.