Sandra Loco novi direktor „MF banke“

Nadzorni odbor MF Banke Banjaluka imenovao je Sandru Loco za direktora banke, na četvorogodišnji mandat, umjesto Srećka Bogunovića koji je ranije najavio Upravi banke da nema namjeru nastaviti angažman u ovoj banci.

Odlukom skupštine akcionara Bogunović je ostao u MF bankci, imenovanjem za člana Nadzornog odbora, umjesto Brane Stupara.

Nadzorni odbor MF banke je za izvršnog direktora imenovao Dragana Đurića diplomiranog ekonomistu.

Sandra Loco u Mikrofinu radi od 1998. godine. Počela je kao glavni računovođa, a potom kao pomoćnik direktora za finansije. Ima licencu ovlaštenog računovođe, rođena je u Varaždinu, a ekonomiju je studirala u Zagrebu i Banjaluci.

Mikrokreditno društvo “Mikrofin“ je 10. jula 2010. godine za 12,8 miliona KM preuzelo banjalučku “IEFK banku”, osnovanu 2007. godine ruskim kapitalom.

 Izvor – capital.ba