Priređivači igara na sreću dobili odgovore: Onlajn nadzorom do transparentnog rada

Uspostavljanjem novog onlajn sistema nadzora i uvezivanjem svih aparata, terminala, kladionica, tombola i internet igara, igre na sreću u Republici Srpskoj biće u potpunosti legalizovane. Sve to omogućava novi informacioni sistem RAS, koji su tokom višesatne prezentacije i otvorene debate sa priređivačima igara na sreću danas predstavili njegovi tvorci iz konzorcijuma kojeg čine kompanije Prointer ITSS i Planet Soft. Obje strane bile su jasne u namjeri da sve nedoumice i otvorena pitanja rješavaju dogovorom i u duhu dobrih poslovnih odnosa konsultujući Ministarstvo finansija Republike Srpske, a sve sa ciljem da se što prije steknu uslovi za puštanje u rad novog sistema.

Zahvaljujući potpuno inovativnom pristupu nadzoru nad igrama na sreću, RAS je jedini sistem na ovim postorima koji radi u realnom vremenu, odnosno pruža mogućnost neprekidnog nadgledanja svakog aparata i korisnika igre, čime su onemogućene bilo kakve malverzacije i zloupotrebe, objašnjavaju njegovi kreatori.

„Dosadašnja rješenja koja su već implementirana na ovim prostorima su realizovana tako da se periodično šalju izveštaji prema centralnim sistemima ministarstava finansija. Ovo rješenje koje je Prointer osmislio u saradnji sa kompanijom Planet Soft, te podatke u DATA centar Ministarstva finansija šalje u realnom vremenu i ne ostavlja prostor za bilo kakva „štimanja“. Takođe, sistem omogućava da svaki igrač u realnom vremenu može provjeriti da li je njegov tiket validan ili ne“, objašnjava Marko Maksimović, projekt menadžer u Prointeru.

Za uspostavljanje i nadzor nad sistemom, kompanije Prointer i Planet Soft dobile su javno ovlašćenje Ministarstva finansija nakon javnog konkursa i prethodno donesenog Pravilnika o uvođenju računarskog sistema za nadzor nad pripređivanjem igara na sreću. Glavni razlog njegovog donošenja bila je upravo činjenica da Republika Srpska u „sivoj zoni“ igara na sreću godišnje gubi milione maraka, što će novi sistem onlajn nadzora u potpunosti spriječiti.

Prema planovima, uvezivanje svih priređivača u novi sistem očekuje se od maja ove godine. Iz konzorcijuma su priređivačima danas odgovorili na brojna „tehnička“ pitanja i nedoumice i objasnili da im je ostavljeno i vrijeme za prilagođavanje.

„Neki od priređivača su imali nedoumice u vezi sa tehničkim uslovima i načinom priključenja na sistem, a mi smo ponudili neka rješenja i smjernice da to prevaziđemo. Takođe, Ministarstvo finansija ostavilo je rok od šest mjeseci da se izvrši prilagođavanje aparata“, kaže Maksimović.

Dodaje i da su otklonjene sve sumnje u mogućnost zloupotrebe podataka koji će stizati u Ministarstvo finansija. Lični podaci priređivača igara na sreću, dobitnika, kao i njihovih računa apsolutno su zaštićeni.

„Sve će biti pohranjeno u DATA centru, a mogućnost pristupa tim podacima daje isključivo Ministarstvo finansija. Svi oni koji rade na sistemu imaju ugovornu obavezu o čuvanju tajne i povjerljivosti“, naglašava Maksimović.
Iz resora finansija ranije su naglašavali da Zakon o igrama na sreću, uprkos brojnim pozitivnim pomacima, još nije postigao puni efekat upravo zbog nedostatka onlajn kontrole priređivača koji i dalje koriste svaku „krivinu“ da zaobiđu propise i sakriju prihode. Zahvaljujući RAS-u, kompletno praćenje i uvezivanje priređivača znači da će sve što rade biti vidljivo i da će se, na taj način, stati na put „ilegalcima“.

(PR)