Počele edukacije iz oblasti preduzetništva: BRiO Business Academy

Inovacioni centar Banja Luka započeo je sa programom BRiO Business Academy, koji ima za cilj pružanje podrške razvoju poslovnih ideja mladih osoba.

Poziv za učešće u programu je bio otvoren do 17. novembra, a nakon procesa selekcije odabrano je 10 ideja za učešće. Obuka je počela 22. novembra i odvija se u hibridnom modelu. Dio učesnika pohađa obuku u prostorijama Inovacionog centra Banja Luka, a dio učesnika onlajn, putem zoom aplikacije, budući da imamo učesnike koji nisu iz Banjaluke.

Učesnici su u prethodnom periodu slušali predavanja na temu izrade poslovnog plana, analize tržišta i potencijalnih kupaca, te pregovaračkih i prodajnih vještina.

Na temu finansija (tok gotovog novca i upravljanje novcem, dobit i gubitak, bilans stanja, budžetiranje i prognoziranje toka novca) imali su priliku da rade sa Dijanom Medan, specijalistom za odobravanje kreditnog rizika u UniCredit Bank Banja Luka, koja podržava realizaciju ovog programa u sklopu njihovog programa bankarstvo sa društvenim uticajem. UniCredit Bank Banja Luka nastoji biti nosilac inicijativa i projekata koji će podržati zajednice i doprinijeti njihovom razvoju ka boljoj budućnosti.

 

„Cilj nam je da kroz pružanje podrške edukativnim programima doprinesemo finansijskoj pismenosti budućih preduzetnika. Za početnike u biznisu, finansijski dio može da djeluje dosta komplikovano, i mi želimo da im olakšamo proces i pomognemo u razjašnjavanju osnovnih pojmova.“ – dodala je Dijana Medan

 

 

Do kraja programa učesnici će još raditi na temu „Marketing za male bisznise“ i „Prezentacione vještine.“ Na prvom modulu će se upoznati sa osnovama marketinga, kako bi naučili kako da se pozicioniraju na tržištu i dobiju kupce za svoje proizvode i usluge. Na drugom modulu će učiti kako da izrade prezentaciju koja će njihovu ideju predstaviti u najboljem svjetlu i kako da prezentuju svoju ideju na način da ona zadobije pažnju druge strane koja ih sluša.

Svi učesnici će na kraju programa prezentovati svoje ideje, a najbolji će dobiti priliku da nastave da razvijaju svoj biznis uz podršku Poslovnog inkubatora Inovacionog centra Banja Luka.