Održano predavanje o ekološkom, društvenom i korporativnom upravljanju za studente ekonomskih fakulteta u organizaciji UniCredit Bank Banja Luka

 

U cilju podrške mladima i širenju svijesti o društvenoj odgovornosti, UniCredit Bank Banja Luka organizovala je online predavanje na temu razumijevanja ESG kriterijuma za studente Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu 15. decembra 2021. godine. Ovaj događaj je pomogao studentima da razumiju značaj društvene odgovornosti u finansijskom sektoru koja postaje međunarodni imperativ savremenog poslovanja, te kroz rezultate UniCredit Grupe približio praktične načine poštovanja ESG kriterijuma koji doprinose razvoju zajednice kako na makroekonomskom, tako i na mikro nivou.

Predavači na ovom predavanju bili su Giuseppe Zammarchi, Direktor održivosti u UniCredit Grupi i Željko Kišić, Član Uprave odgovaran za Maloprodaju, korporativno i investiciono bankarstvo u UniCredit Banja Banja Luka. Studenti su imali priliku ostvariti interaktivan kontakt sa predavačima te saznati više o prilikama za osnaživanje ESG parametara u domaćoj privredi.

ESG (Environmental, social and governance) je skup kriterijuma po kojima se kompanije i organizacije ocjenjuju u domenu zaštite životne sredine, društvene odgovornosti i korporativnog upravljanja. Ovi principi su pokazatelji odgovornog poslovanja koje u korist svih zainteresovanih strana doprinosi razvoju zajednice.

Podsjećamo da je prepoznajući podršku koju pruža realnoj ekonomiji u cijeloj Evropi, UniCredit drugu godinu zaredom proglašena za najbolju banku sa društvenim uticajem u Evropi od strane magazina Capital Finance International (CFI.co).