Elta-Kabel kroz projekat Optička mreža Srpske kreira optičku infrastrukturu za privredne i javne subjekte

Evropska komisija 2010. godine pokrenula je projekat Digitalna agenda 2010. – 2020. za Evropu sa ciljem definisanja rješenja razvoja informaciono – komunikacionih tehnologija do 2020. godine.

S obzirom na činjenicu da razvoj IKT-a ima važnost za ukupan privredni ambijent jedne zemlje i uticaj na opšti društveni standard, kompanija Elta-Kabel uključila se u proces razvoja i unapređenja cjelokupne infrastrukture na našem području.

Projekat Optička mreža Srpske predstavlja najveću privatnu telekomunikacionu investiciju u Republici Srpskoj. Elta-Kabel kroz ovaj projekat nastoji da kreira optičku infrastrukturu za privredne i javne subjekte koja će omogućiti realizaciju različitih projekata iz područja IKT-a.

Na ovaj način, privredni i javni subjekti mogu da unaprijede svoje elektronsko poslovanje i ostvare značajne uštede. Optička infrastruktura omogućava realizaciju projekata malih, srednjih i velikih organizacija u Republici Srpskoj, a u saradnji sa partnerskim firmama Elta-Kabel isporučuje ove usluge na području cijele Bosne i Hercegovine.

Paketi za poslovne korisnike

Elta-Kabel nudi usluge kablovske televizije, fiksne i mobilne telefonije, kao i pristup internetu putem optičke ili koaksijalne kablovske infrastrukture, u zavisnosti od tehničkih uslova.

Koristeći se ovim uslugama, poslovnim korisnicima otvaraju se brojne mogućnosti:

 1. INTERNET
 • Povezivanje na optičku infrastrukturu Elta-Kabela
 • Mogućnost povezivanja većeg broja lokacija
 • Garantovana brzina interneta
 • Rješenje za specifične zahtjeve korisnika
 • Prioritetna tehnička podrška
 • Integrisanje svih usluga
 1. TELEVIZIJA
 • Preko 130 digitalnih kanala domaćih, regionalnih i svjetskih TV kuća
 • Vrhunski HD kvalitet kanala
 • Mogućnost da su za jednu pretplatu programski sadržaji dostupni na više TV uređaja
 1. FIKSNA TELEFONIJA
 • Ušteda na pretplati i telefoniranje po najpovoljnijim tarifama
 • Do 60% niže cijene poziva prema inostranstvu
 • Besplatni razgovori prema Elta-Kabel mobilnoj telefoniji
 • Besplatni razgovori u mreži Elta-Kabela
 • Video telefonija
 1. MOBILNA TELEFONIJA
 • Povoljne cijene poziva i neograničen internet u postpaid paketima
 • Mogućnost zadržavanja i prenosa vlastitog broja u Elta-Kabel mrežu
 • Besplatni razgovori u mreži Elta-Kabela
 • Besplatni razgovori prema Elta-Kabel fiksnoj telefoniji
 • Povoljne tarife

Takođe, putem optičke infrastrukture Elta-Kabel u svojoj ponudi ima podršku za video nadzor i Wi-Fi pokrivanje javnih površina.

Više informacija o svim uslugama i pogodnostima za poslovne korisnike možete dobiti na broj telefona 070/310-343 ili na e-mail: [email protected]