DELEGACIJA IRB-a U BEČU: Sastanci sa austrijskim privrednicima i poslovnom dijasporom

Drugog dana posjete Beču delegacija Investiciono-razvojne banke Republike Srpske (IRBRS) na čelu sa v.d. direktora Draženom Vrhovcem učestvovala je na konferenciji sa austrijskim privrednicima i organizacijama.

Na konferenciji su predstavljene investicione mogućnosti Republike Srpske i otvorena saradnja sa potencijalnim ulagačima. Austrijskim investitorima prezentovani su investicioni profili Republike Srpske, kao i profili naših opština i gradova, te aktivnosti koje IRBRS sprovodi u okviru snažne promocije potencijala Republike Srpske.

Konferenciju su organizovali Predstavništvo Republike Srpske u Republici Austriji i Austrijsko-srpski privredni forum. Na konferenciji je učestvovalo oko 40 predstavnika austrijskih kompanija i srpske poslovne zajednice u Beču, među kojima su i predstavnici firmi “Strabag AG“, „Cargo Partner“, „Spar“ i „Confida“.

Delegacija IRBRS sastala se danas i sa predstavnicima investicionog fonda „Alantra“, koji su pokazali interes za ulaganje i za saradnju sa kompanijama u Republici Srpskoj.

Prethodne večeri održan je sastanak sa predstavnicima poslovne dijaspore u Beču, koja se stavila na raspolaganje Investiciono-razvojnoj banci Republike Srpske za sve buduće investicione projekte.

Prvog dana posjete Beču delegacija IRBRS razgovarala je sa šefom Predstavništva Republike Srpske u Austriji Mladenom Filipovićem.

Dvodnevna posjeta Beču dio je intenzivne promocije investicionog profila Republike Srpske, kao i investicionih profila naših opština i gradova, koje je izradila Investiciono-razvojna banka Republike Srpske. Cilj kompletiranja i promocije profila je privlačenje stranih ulaganja u Republiku Srpsku, novo zapošljavanje i jačanje privrednog ambijenta.

Namjera kojom smo se vodili prilikom kreiranja investicionih profila Republike Srpske, kao i naših opština i gradova, bila je da na jednom mjestu kompletiramo sve ekonomske, ali i turističke potencijale Republike Srpske i olakšamo pristup informacijama zainteresovanim investitorima. Investicioni profili, koje ćemo predstavljati na sajmovima, kongresima, konferencijama, u predstavništvima, ambasadama i na svakom mjestu gdje postoji šansa za dobru i kvalitetnu promociju Republike Srpske, biće dostupni i na engleskom jeziku, a u planu je prevod i na druge strane jezike.