Raspisan javni poziv poslodavcima i nezaposlenim licima

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite i Zavod za zapošljavanje Republike Srpske raspisali su danas javni poziv poslodavcima i nezaposlenim licima za korišćenje sredstava po projektima zapošljavanja.

Zavod za zapošljavanje Republike Srpske realizuje “Projekat podrške zapošljavanju u privredi Republike Srpske u 2015. godini”, čija je ukupna vrijednost 4.520.000 KM, a koji se finansira iz sredstava Zavoda.

Projektom je obuhvaćeno zapošljavanje lica sa evidencije na period minimalno 12 mjeseci na puno radno vrijeme, sa stepenom stručnog obrazovanja od nekvalifikovane do visoke stručne spreme, koji aktivno traže zaposlenje.

U Ministarstvu napominju da na javni poziv ne mogu da apliciraju firme iz javnog sektora, niti poslodavci koji nisu ispoštovali ranije projekte.

Prvom komponentom planirano je sufinansiranje zapošljavanja kod poslodavaca za 1.135 lica u iznosu od 2.000 KM po licu, što ukupno iznosi 2.270.000 KM.

Zahtjeve mogu podnositi poslodavci čija je osnovna djelatnost, između ostalog, iz oblasti poljoprivrede, šumarstva i ribolova, vađenja ruda i kamena, prerađivačke industrije, proizvodnje i snabdijevanja električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija, zatim građevinarstva, trgovine na veliko i malo, saobraćaja, informacija i komunikacija i druge.

Poslodavci po jednom projektu mogu zaposliti do 30 lica.

Drugom komponentom planirano je sufinansiranje samozapošljavanja za 450 lica u iznosu od 4.000 KM po licu, što ukupno iznosi 1.800.000 KM.

Sredstva neće biti odobravana nezaposlenim licima koja su u dosadašnjem periodu koristila sredstva za samozapošljavanje, kao ni onim licima koja su u posljednjih 12 mjeseci, prije objave javnog poziva, obavljala istu ili sličnu djelatnost, pa je odjavili.

Trećom komponentom predviđeno je sufinansiranje obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije za ukupno 300 nezaposlenih lica za one poslodavce koji iskažu interes za to, a sredstva će se dodjeljivati u iznosu do 1.000 KM po licu, dok je poslodavac obavezan da ih zaposli.

Takođe, poslodavcu će se dodjeljivati i dodatna sredstva od 500 KM po licu za njihovo zapošljavanje kod poslodavca koji je iskazao interes za ta lica, a ukupna sredstva po ovoj komponenti iznose 450.000 KM.

Ograničava se broj lica po jednom poslodavcu, i to na maksimalno 50 lica, a kod dodjele sredstava vodiće se računa koliko poslodavac ukupno zapošljava radnika i shodno tome predlagaće se broj radnika i iznos sredstava.

Prioritet u korišćenju sredstava, između ostalih, imaće programi kojima se stvaraju uslovi za zapošljavanje u oblasti poljoprivrede, prerađivačke industrije i proizvodno-uslužnih djelatnosti, programi gdje je djelatnost bazirana na korišćenju domaćih sirovina, kao i programi kojima se podstiče zapošljavanje lica sa deficitarnim zanimanjima posebno u nerazvijenim i izrazito nerazvijenim opštinama.

Rok za podnošenje prijava je 3. jun.

Izvor – Agencije