Prointer pomaže mikrobiznise u Republici Srpskoj

Mikrobiznisi u Republici Srpskoj čije je poslovanje zbog pandemije koronavirusa bilo otežano i ugroženo, mogu računati na pomoć kompanije Prointer ITSS.

Ova kompanija je, uz tehničku podršku Područne privredne komore Banja Luka, danas raspisala javni poziv za korišćenje podrške za mikro privredna društva i preduzetnike u Republici Srpskoj čije je poslovanje otežano u uslovima pandemije COVID-19 koji je otvoren do 25. maja ove godine. Na javni poziv za nepovratnu novčanu pomoć ili stručnu podršku za izradu internet prezentacije mogu se prijaviti preduzeća registrovana na teritoriji Srpske prije 30.11.2019. godine, koja zapošljavaju najmanje dva, a najviše devet radnika. Uslov je i da nemaju dugovanja prema Poreskoj upravi, da su u prethodne tri godine ostvarili godišnji prihod manji od 500.000 KM, kao i da za vrijeme krize nisu otpuštali radnike.

Prijave koje ispune navedene kriterijume biće dostavljene članovima Komisije koju će činiti predstavnici Privredne komore, Prointera i Ministarstva privrede i preduzetništva Republike Srpske. Preduzeća će se rangirati i bodovati na osnovu toga koliku su štetu pretrpjeli i kakva je dugoročna održivost njihovog poslovanja.

Raspoloživa finansijska sredstva za nepovratnu novčanu podršku iznose 100.000 KM. Jednom korisniku može biti dodjeljeno najviše 5.000 KM ili u slučaju stručne podrške koja je predviđena za pet mikro preduzeća vrijednost IT rješenja po subjektu ne može biti veća od 2.000 KM.

Prointer ITSS se odlučio na ovakav potez imajući u vidu činjenicu da se gubici privrede u Bosni i Hercegovini uzrokovani pandemijom mjere u milijardama. Zbog toga će alocirati vlastita novčana sredstva i dati stručnu pomoć kako bi doprinio ublažavanju ovih posljedica. Mikro subjekti imaju priliku da dobijanjem jednokratne finansijske podrške ili stručne usluge prevaziđu kratkoročnu nelikvidnost i osavreme poslovanje kako bi bili što konkurentniji u vrijeme krize izazvane koronavirusom.

Prijava na Javni poziv obavlja se isključivo popunjavanjem online obrasca koji se nalazi na internet stranici mikroznacivise.com, na kojoj se može pronaći i više informacija o samom projektu.

Krajnji rok za prijavu je do 25. maja 2020. godine.