RADISLAV JOVIČIĆ: Ponosan sam na svoje saradnike

Ministar unutrašnjih poslova u Vladi Republike Srpske, Radislav Jovičić, na ministarskoj poziciji je godinu i po dana, a poslije nepunih godinu dana je dobio i nagradu kao najbolji ministar. Za naš časopis govori o projektima koje je pokrenuo u cilju profesionalizacije MUP-a, mogućnostima za poboljšanje rada Ministarstva, ali i majskim poplavama, te nas uvjerava da se građani RS mogu osjećati bezbjedno.

DOM INFO: Funkcija ministra MUP-a je u svakoj zemlji funkcija kojoj se pridaje posebna pažnja i značaj, zbog odgovornosti koja se neposredno veže za baš tu funkciju. Shodno tome, kako ste se osjećali kada ste prihvatili takvu odgovornost, koliko ste zadovoljni načinom rada i rezultatima u dosadašnjem mandatu?

JOVIČIĆ: Mjesec dana prije zvaničnog imenovanja bio sam pozvan u predsjednikov kabinet, kada mi je predsjednik rekao da će ići u rekonstrukciju Vlade i ponudio mi mjesto ministra u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske. Bio sam prilično iznenađen, shvatio sam to kao čast, a istovremeno i kao jednu veliku odgovornost. Iskreno, tada sam sebi postavio pitanje da li ću to moći kvalitetno iznijeti, jer ono što radim želim da uradim najbolje što mogu. To sam i rekao predsjedniku, međutim on mi je rekao da razmislim i da mu se javim nakon nekoliko dana. Međutim, poziv je uslijedio taj isti dan kada mi je rekao da je odlučio da će me predložiti za ovo mjesto. Stavio mi je do znanja da od mene očekuje da profesionalizujem MUP u smislu profesije. Prošlo je već godinu i po, i zadovoljan sam onim što sam uradio sa saradnicima. Imao sam veliku podršku Vlade RS i svojih saradnika u MUP-u. Mislim da smo mogli još neke stvari poboljšati, ali ipak smatram da smo saradnici i ja napravili jedan veliki iskorak.

DOM INFO: Na koji način ste odgovorili tom zadatku profesionalizacije MUP-a?

JOVIČIĆ: Kada sam razgovarao sa direktorom i načelnicima osnovnih organizacionih jedinica, složili smo se da prvo izmijenimo Zakon o policijskim službenicima. Određene članove smo promijenili, omogućili bolju komunikaciju, lanac komandovanja, uradili jedan obiman dokument – Novu sistematizaciju radnih mjesta u MUP-u RS, gdje smo neke stvari uočili i pokušali popraviti. Tom sistematizacijom smo formirali Službu za borbu protiv organizovang kriminala i korupcije i u okviru te službe smo doveli najkvalitetnije i najsposobnije naše kriminalističke inspektore. Sva naša pažnja je usmjerena na tu službu, jer preuzimanjem mjesta ministra MUP-a u ekspozeu predsjednice Vlade je navedeno da će u oblasti bezbjednosti fokus biti na borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije, finansijskih istraga i privrednog kriminaliteta. To je bila naša ideja vodilja, mi smo uradili neke stvari, mada mislim da u nekom narednom periodu treba uraditi temeljniju reformu MUP-a, s novom organizacijom s posebnim osvrtom na ove segmente. Mi ćemo pokušati da napravimo jedan novi model organizacije i staviti fokus na te stvari.

DOM INFO: Nedavno ste najavili da će Policija RS biti najmodernija u regionu, na koji način?

JOVIČIĆ: Mi smo uz svesrdnu podršku Vlade RS pristupili projektu opremanja policije. Moram naglasiti da su nas podržala sva ministarstva, iako se svi nose s manjkom sredstava. Bili smo u zaista teškoj situaciji kada su u pitanju vozni park, oprema, uniforme. Prepoznali smo neke organizacione dijelove MUP-a koje treba dodatno ojačati, a sada smo u fazi da dodatno tehnički osnažimo jedinicu za borbu protiv sajber i visokotehnološkog kriminaliteta, koji je sve rasprostranjeniji. Imamo dobru saradnju kada je ta jedinica u pitaju i s relevantnim međunarodnim agencijama, koje su pune hvale za te ljude. Kada imate tako kvalitetne ljude koji se mogu nositi s jednom tako teškom oblašću, onda to morate i adekvatno tehnički propratiti. Takođe, sada imamo i novi, moderniji, praktičniji izgled policijskih uniformi. Sve je to jedan od preduslova da budemo efikasniji i ja se nadam da ćemo opravdati ova ulaganja i imati efikasnije rezultate rada.

Ovdje bih naglasio i način prijema, odabira i klasifikacije ljudi koji će se školovati u našoj Školi unutrašnjih poslova. Potreban nam je kvalitetan kadar koji ćemo dobiti kroz savremenije procese školovanja. Mi sada imamo policiju koja ima prosjek starosti 40 godina, ima tu i dosta ljudi kojima je savremena tehnika potpuno strani pojam. U narednom periodu ćemo primiti oko 110 novih radnika, prvenstveno sa Visoke škole unutrašnjih poslova, koji su školovani za te potrebe, te kroz prilagođavanje programa obuke i školovanja s nekim savremenim evropskim standardima, dobićemo podmlađenu policiju čime pratimo trend razvoja bezbjednosnih službi u Evropi.

DOM INFO: Smatrate li da policijski službenici u RS posjeduju dovoljno edukativnih uslova za izvršavanje zadataka, a posebno onih komplikovanih poput borbe protiv sajber kriminala?

JOVIČIĆ: Načelnik Uprave za policijsko obrazovanje je često na studijskim posjetama, i to ne samo u regionu, već i u zemljama zapadne Evrope, u cilju proučavanja njihovog rada i “proizvodnje” kadrova. Potpisivali smo sporazume s raznim međunarodnim organizacijama i policijskim akademijama iz Evrope, pokušavamo da njihove uspješne programe prepoznamo i prilagodimo na našem terenu, okruženju, na našem mentalitetu. Recimo, dvije generacije policijske akademije smo školovali po novim standardima u odnosu na standarde koje smo imali prije. Tu uvijek ima prostora za unapređenje. To je toliko živa materija da gotovo svakih sedam do deset dana dobijate neku novu informaciju o standardima obučavanja. Ja sam zagovornik da se što više kadrovi praktično obučavaju, da vide šta ih čeka nakon školovanja, a nedavno smo donijeli i jedan pravilnik o tome. Tražićemo nove modalitete da osavremenimo naše obrazovanje i obuku policijskih službenika.

DOM INFO: Koliko naša policija ima mogućnosti da se oslanja na moderne forenzičke metode rada?

JOVIČIĆ: Mi sada imamo skromne kapacitete i sa njima uspijevamo da rješavamo neka blaža krivična djela. Na Zapadu jedan uređaj mijenja 10-15 policajaca, pogotovo u zemljama koje su razvijene dovoljno da mogu uložiti u forenziku i krim-tehniku, i koje na osnovu toga imaju povećanu efikasnost i povećan stepen osuđujućih presuda, jer su to kvalitetni dokazi, neoborivi na sudu.

Ono što gledamo na TV-u nije zapravo daleko od realnosti, jer oni ulažu velika sredstva, što mi nemamo. Skoro sam bio u posjeti Crnoj Gori, gdje je otvoren forenzički centar koji me je oduševio. Inicijalno ulaganje za materijal i izgradnju koštalo je osam miliona eura. Međutim, takav centar za sobom povlači i potrebu zapošljavanja visokoobrazovanih kadrova, raznih stručnih profila, nerijetko sa doktorskim titulama, a njihov angažman naravno traži i adekvatno plaćanje. To su sve stvari koje utiču na policijsku forenziku, a država naravno mora da ima osjećaja za to. Često dolazimo u situaciju da s ovim našim starim tehnologijama, kad s tužiocem dođemo pred završni čin, osumnjičeni dobijaju ili minimalne kazne ili čak oslobađajuće presude, što zna biti frustrirajuće i za policiju i za javnost.

DOM INFO: Tokom majskih poplava bili ste u fokusu dešavanja. Kakvi su Vaši lični utisci koje nosite iz katastrofalne situacije koja je iznenada zadesila ovo područje? Da li sa ove distance tu situaciju možete posmatrati kao test policijske, ali i Vaše lične, spremnosti i sposobnosti?

JOVIČIĆ: Ja sam sa sjednice Vlade otišao u Doboj. Noć prije sam prolazio kroz taj grad i vidio sam da je stanje alarmantno. Kada sam dobio zahtjev da uputim Specijalnu jedinicu policije, znao sam da je situacija veoma ozbiljna. Situacija u Doboju je bila haotična, između ostalog i Opštinski štab Civilne zaštite je bio poplavljen, i u tom haosu poplavljenog grada je trebalo koordinirati prve aktivnosti. To su bile aktivnosti spasavanja stanovnika, evakuacije bolesnika… Ujutro smo već imali konkretan plan i s velikim brojem službi i jedinica krenuli u akciju spasavanja.

Moram reći da sam ponosan na pripadnike MUP-a, jer su na svim ugroženim područjima pokazali svoju sposobnost reagovanja u kriznim situacijama, kao i da su u službi građana. Oni su izlagali svoje živote opasnosti da bi pomogli drugima, što im profesija i nalaže, a oni su to doslovno sprovodili na djelu.

Takođe, ponosan sam i na brojne sportske klubove koji su dobrovoljno učestvovali u akcijama spasavanja. Oni su heroji ovog vremena jer su prvi stali rame uz rame s policijom.

DOM INFO: U kakvim uslovima sada rade policijske stanice koje su bile poplavljene?

JOVIČIĆ: Za pojedine policijske stanice uslovi su zaista teški. Našli smo neka trenutna, prelazna rješenja, poput onog za Policijsku stanicu za bezbjednost saobraćaja u Doboju, koja je potpuno uništena. Oni sada koriste prostorije jedne firme koja im je bez naknade ustupila prostor. Napravili smo određene elaborate za procjene štete i pokušavamo da dobijemo donacije za saniranje štete, a očekujem od Vlade RS da tu prijeko interveniše.

DOM INFO: Koji je najveći izazov s kojim se sada suočavate, u cilju poboljšanja rada cjelokupnog Ministarstva?

JOVIČIĆ: Kao što sam rekao, počeli smo se opremati, a sada je na nama da opravdamo sredstva koja su uložena u nas i da se još efikasnije uhvatimo u borbu protiv svih vidova kriminaliteta, s posebnim osvrtom na organizovani kriminal, korupciju, privredni kriminal i finansijske istrage.

DOM INFO: Da li mislite da su afere s inspektorima Centra javne bezbjednosti Banjaluka narušile povjerenje građana u policiju?

JOVIČIĆ: Sve ono što smo uradili pokazuje da imamo snagu da raščistimo s nekim ljudima koji se nalaze u MUP-u, a koji čine krivična djela. Time šaljemo jasnu poruku javnosti da ćemo se obračunati sa svima koji krše zakon, pa makar oni bili pripadnici MUP-a.

DOM INFO: Koliko građani RS mogu biti sigurni da su im domovi sigurni?

JOVIČIĆ: Kriminala je oduvijek bilo i uvijek će ga biti, pitanje je samo kako zajedno da policija i građani taj nivo sigurnosti podignu na veći nivo, ta sinergija povjerenja građana prema policajcu mora da bude još veća. Savjetujemo građanima neka slušaju preporuke ovlaštenih službenih lica. Kada su sezone godišnjih odmora i u specifičnim situacijama, mi u javnost puštamo određene instrukcije kako da se ponašaju. Pozivam građane da nam vjeruju i da nam ukazuju na propuste, svaka dobronamjerna kritika je dobrodošla, ali i da nam upute informacije o saznanjima koja imaju kako bismo i mi mogli biti još efikasniji. Sadašnje stanje bezbjednosti u RS je zadovoljavajuće, može da bude dosta bolje, ali ako pogledate statističke podatke o bezbjednosti u regionu, bićete zadovoljni.