Mtel postao 100% vlasnik Blicneta

Na osnovu zaklјučenog Ugovora o kupoprodaji, kompanija Mtel a.d. Banja Luka postala je 100% vlasnik kablovskog operatera Blicnet d.o.o. Banja Luka, čime je dodatno osnažila svoju tržišnu poziciju u BiH. Ovim je okončana transakcija vezana za prenos vlasništva.

Blicnet, društvo sa ograničenom odgovornošću za telekomunikacije pruža usluge operatera mobilne i fiksne telefonije, internet servis provajdera (ISP), mrežnog operatera, pružaoca kablovskog TV servisa i sistemskog integratora na području BiH. Kompanija Mtel će korisnicima Blicneta omogućiti najsavremenije usluge, atraktivne ponude i akcije, koje u kontinuitetu nudi svim svojim korisnicima.

Strateški planovi kompanije Mtel, koji predviđaju i akviziciju kablovskih operatera, usmjereni ka pozicioniranju kompanije kao regionalnog lidera u oblasti telekomunikacija  dio su globalnog trenda na telekomunikacionom tržištu. Iz tog razloga, kompanija Мtеl uvjerena je da se radi o dobrom i dugoročno važnom poslovnom potezu.