Miloš Belić novi član Uprave UniCredit Bank a.d. Banja Luka

Nadzorni odbor UniCredit Bank a.d. Banja Luka, uz saglasnost Agencije za bankarstvo
Republike Srpske,  imenovao je Miloša Belića na poziciju člana Uprave nadležnog za
upravljanje rizicima, počevši od 31.05.2023. godine.

Miloš Belić na ovu poziciju dolazi sa pozicije direktora Mreže ekspozitura Unicredit
Bank Srbija i u UniCredit banku Banja Luka donosi dugogodišnje iskustvo u bankarstvu.
“Vjerujem da ćemo, ojačani novim članom Uprave, uspješno nastaviti sa sprovođenjem
poslovne strategije Banke, koja će, uz Miloševu podršku, vjerujemo donijeti još bolje
rezultate.“, naglasio je Gordan Pehar, predsjednik Uprave UniCredit Bank a.d. Banja
Luka.
Upravu UniCredit Bank a.d. Banja Luka čine Gordan Pehar te članovi Uprave Jasminka
Bajić, Diana Bevada, Željko Kišić, Roland Viskupič i Miloš Belić.